HQ-DRIVING.NL
High Quality Drivingschool Holland
06 1375 1195

Theorie Theorietoppers

Het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Gevaarherkenning
    Gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie.
  2. Kennis
    Hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen.
  3. Inzicht
    Hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen.

Hoeveel fouten mag je hebben?

Bij de onderdelen kennis en inzicht krijg je in totaal ook 2 testvragen.

Schrijf je in voor de theoriecursus

Praktijk

In de eerste lessen werken wij aan je "Voertuigbediening en voertuigbeheersing". Bij jou in de buurt of in een niet al te drukke wijk(gebied) leer je het voertuig kennen en beheersen.

Je krijgt uitleg over de bediening en instrumentarium van de auto. Hierbij leer je het op de juiste wijze wegrijden, kijken, opschakelen, remmen terugschakelen enz. enz.

Als je deze onderdelen genoeg beheerst volgen de eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties, met o.a. de bijzondere verrichtingen en het toepassen van de regels en inzicht krijgen in het verkeer.

Hierna ben je al aardig op niveau en dan is de tijd om de complexe verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties in het examengebied te beoefenen als voorbereiding op je rijexamen.

Vraag een GRATIS intakegesprek aan

App mij!